Viên ngọc xanh Ōsaka-jō

Tặng em viên ngọc xanh Ōsaka-jō,
Tặng em thảm xanh của bờ đông bên dòng Okawa,
Tặng em khí xanh của hào sâu mênh mông tĩnh lặng,
Tặng em rêu xanh của bờ đá dựng nên thành quách,
Tặng em vườn xanh của hàng cây giăng khắp lối đi,
Tặng em mái xanh của tháp ngà điểm tô sắc vàng,
Tặng em sử xanh của huyền thoại một thời vang bóng,
Tặng em tình xanh mãi nơi đây…

From me with 

Photo by Dương Duy

#Osakajo #OsakaCastle #loveJapan

Tháng 11|2017

#nguyenngocdieu

Trả lời