Tản mạn chiều thu Osaka

Nhà cũ
Khung cửa mục
Thềm xưa hoang vắng…

Ngày mới
Nắng ửng vàng
Đón dấu chân sang…

 

Chiều lạnh
Nắng thu vàng
Nhuộm cành phong đỏ…

Đền nhỏ
Gửi nguyện cầu
Trên cánh thư xanh…

Photo by Dương Duy

From me with 

#Osaka #OsakaTemple #loveJapan

Tháng 11|2017

#nguyenngocdieu

Trả lời